Αποποίηση ευθυνών

 • Τελευταία ενημέρωση: 01 Αυγούστου 2022

  Ερμηνεία και Ορισμοί
  Ερμηνεία

  Οι λέξεις των οποίων το αρχικό γράμμα είναι κεφαλαίο έχουν έννοιες που ορίζονται υπό τις ακόλουθες συνθήκες.
  Οι ακόλουθοι ορισμοί θα έχουν την ίδια σημασία ανεξάρτητα από το αν εμφανίζονται στον ενικό ή στον πληθυντικό.

  Ορισμοί

  Για τους σκοπούς αυτής της Αποποίησης ευθυνών:

  Η Εταιρεία (αναφέρεται είτε ως “η Εταιρεία”, “Εμείς”, “Εμείς” ή “Δικοί μας” σε αυτήν την Αποποίηση ευθυνών) αναφέρεται στους Uploadrars.
  Η υπηρεσία αναφέρεται στον Ιστότοπο.
  Εννοείτε το άτομο που έχει πρόσβαση στην Υπηρεσία ή την εταιρεία ή άλλη νομική οντότητα για λογαριασμό της οποίας το άτομο αυτό έχει πρόσβαση ή χρησιμοποιεί την Υπηρεσία, ανάλογα με την περίπτωση.
  Ο ιστότοπος αναφέρεται στο Uploadrars, προσβάσιμο από τη διεύθυνση https://uploadrars.com/
  Αποποίηση ευθυνών

  Οι πληροφορίες που περιέχονται στην Υπηρεσία προορίζονται μόνο για γενικούς σκοπούς πληροφόρησης.

  Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για λάθη ή παραλείψεις στο περιεχόμενο της Υπηρεσίας.

  Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για οποιεσδήποτε ειδικές, άμεσες, έμμεσες, παρεπόμενες ή τυχαίες ζημίες ή οποιεσδήποτε ζημίες, είτε σε ενέργεια σύμβασης, αμέλεια ή άλλη αδικοπραξία, που προκύπτουν από ή σε σχέση με τη χρήση της Υπηρεσίας ή το περιεχόμενο της Υπηρεσίας. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να κάνει προσθήκες, διαγραφές ή τροποποιήσεις στα περιεχόμενα της Υπηρεσίας ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

  Η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι η Υπηρεσία είναι απαλλαγμένη από ιούς ή άλλα επιβλαβή στοιχεία.

  Αποποίηση Εξωτερικών Συνδέσμων

  Η Υπηρεσία μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς εξωτερικούς ιστότοπους που δεν παρέχονται ή συντηρούνται από την Εταιρεία ή με οποιονδήποτε τρόπο συνδέονται με αυτήν.

  Λάβετε υπόψη ότι η Εταιρεία δεν εγγυάται την ακρίβεια, τη συνάφεια, την επικαιρότητα ή την πληρότητα οποιασδήποτε πληροφορίας σε αυτούς τους εξωτερικούς ιστότοπους.

  Αποποίηση ευθυνών για σφάλματα και παραλείψεις

  Οι πληροφορίες που παρέχονται από την Υπηρεσία είναι για γενική καθοδήγηση μόνο σε θέματα ενδιαφέροντος. Ακόμα κι αν η Εταιρεία λαμβάνει κάθε προφύλαξη για να διασφαλίσει ότι το περιεχόμενο της Υπηρεσίας είναι ενημερωμένο και ακριβές, ενδέχεται να προκύψουν σφάλματα. Επιπλέον, δεδομένης της μεταβαλλόμενης φύσης των νόμων, κανόνων και κανονισμών, ενδέχεται να υπάρχουν καθυστερήσεις, παραλείψεις ή ανακρίβειες στις πληροφορίες που περιέχονται στην Υπηρεσία.

  Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη ή παραλείψεις, ή για τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη χρήση αυτών των πληροφοριών.

  Αποποίηση ευθυνών δίκαιης χρήσης

  Η Εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιήσει υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα που δεν έχει πάντα εξουσιοδοτηθεί ειδικά από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων. Η Εταιρεία καθιστά διαθέσιμο τέτοιο υλικό για κριτική, σχόλια, ρεπορτάζ ειδήσεων, διδασκαλία, υποτροφία ή έρευνα.

  Η Εταιρεία πιστεύει ότι αυτό συνιστά “δίκαιη χρήση” οποιουδήποτε τέτοιου υλικού που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, όπως προβλέπεται στην ενότητα 107 του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών.

  Εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα από την Υπηρεσία για δικούς σας σκοπούς που υπερβαίνουν την ορθή χρήση, πρέπει να λάβετε άδεια από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων.

  Εκφρασμένες απόψεις Αποποίηση ευθύνης

  Η Υπηρεσία μπορεί να περιέχει απόψεις και απόψεις που ανήκουν στους δημιουργούς και δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα την επίσημη πολιτική ή θέση οποιουδήποτε άλλου συγγραφέα, οργανισμού, οργανισμού, εργοδότη ή εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της Εταιρείας.

  Τα σχόλια που δημοσιεύονται από τους χρήστες είναι αποκλειστικά δική τους ευθύνη και οι χρήστες θα αναλάβουν την πλήρη ευθύνη, την ευθύνη και την ευθύνη για οποιαδήποτε συκοφαντική δυσφήμιση ή δικαστική διαμάχη που προκύπτει από κάτι που γράφεται ή ως άμεσο αποτέλεσμα κάτι που έχει γραφτεί σε ένα σχόλιο. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε σχόλιο δημοσιεύεται από χρήστες και διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει οποιοδήποτε σχόλιο για οποιοδήποτε λόγο.

  Καμία αποποίηση ευθύνης

  Οι πληροφορίες για την Υπηρεσία παρέχονται με την κατανόηση ότι η Εταιρεία δεν δεσμεύεται στο παρόν να παρέχει νομικές, λογιστικές, φορολογικές ή άλλες επαγγελματικές συμβουλές και υπηρεσίες. Ως εκ τούτου, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο για διαβούλευση με επαγγελματίες λογιστικούς, φορολογικούς, νομικούς ή άλλους αρμόδιους συμβούλους.

  Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία ή οι προμηθευτές της δεν ευθύνονται για τυχόν ειδικές, τυχαίες, έμμεσες ή αποθετικές ζημίες που προκύπτουν από ή σε σχέση με την πρόσβασή σας ή τη χρήση ή την αδυναμία πρόσβασης ή χρήσης της Υπηρεσίας.

  Αποποίηση ευθύνης “Χρήση με δική σας ευθύνη”.

  Όλες οι πληροφορίες στην Υπηρεσία παρέχονται “ως έχουν”, χωρίς καμία εγγύηση πληρότητας, ακρίβειας, επικαιρότητας ή των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τη χρήση αυτών των πληροφοριών, και χωρίς καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιορισμένων σε εγγυήσεις απόδοσης, εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό.

  Η Εταιρεία δεν θα είναι υπεύθυνη απέναντι σε εσάς ή σε οποιονδήποτε άλλον για οποιαδήποτε απόφαση ή ενέργεια ληφθεί βάσει των πληροφοριών που παρέχονται από την Υπηρεσία ή για τυχόν αποθετικές, ειδικές ή παρόμοιες ζημίες, ακόμη και αν ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών.

  Επικοινωνήστε μαζί μας

  Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την Αποποίηση ευθυνών, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας:

  Μέσω email: admin@uploadrars.com
  Επισκεπτόμενοι αυτήν τη σελίδα στον ιστότοπό μας: https://uploadrars.com/contact-us/